cz
en
  • Hlavní
  • Události
  • Nastupuje éra DebTech - pohledávky vymáhá umělá inteligence
Nastupuje éra DebTech – pohledávky vymáhá umělá inteligence

Nastupuje éra DebTech – pohledávky vymáhá umělá inteligence

Praha 22. září 2020 – Společnost M.B.A. Finance byla tradičním partnerem v pořadí již pátého ročníku konference Česko v době dluhů, kterou minulý týden pořádal odborný magazín Právní rádce a mediální dům Economia. V panelové debatě vystoupili zástupci věřitelů, exekutorů, advokátů a zainteresovaní odborníci ze státní správy. Zájmy dlužníků zastupovali čelní představitelé neziskového sektoru. Panelisté se věnovali dluhové problematice z různých úhlů pohledu, přičemž ústředním motivem letos byla připravovaná novela exekučního řádu, která je předmětem ostrých sporů.

Adam Vrbecký z M.B.A. LEGAL ve svém příspěvku přítomným ukázal, že než se podaří přenastavit právní rámec inkasa, okamžitě účinným pomocníkem v boji proti dluhům může být moderní výpočetní technika.

Exekuce, kterých je vedeno přes 4,5 miliónu, trápí na 780 tisíc Čechů. Jsou sociálně a společensky nejpalčivějším problémem a politici je často zneužívají jako populistické téma. Jak ukázaly příspěvky panelistů, ani v odborných kruzích nepanuje shoda, jaká pravidla by měla pro exekuce platit.

Exekuce jsou na konci inkasního procesu, na jehož začátku je velká množina příčin. Část problémů je v dlužnících, část je u věřitelů, svůj podíl na neuspokojivém stavu mají exekutoři s advokáty a velkou vinu nese i stát. Ten by měl jako arbitr regulovat jednotlivé účastníky a řešit zadluženost komplexně jako spojitý celek. Bohužel ani po letech diskusí se zákonodárci nedokážou shodnou na jedné kompromisní podobě novely exekučního řádu.

Jako dílčí řešení se nabízí předcházet exekucím vyřešením dluhu v mimosoudním řízení. Jak uvedl Adam Vrbecký, vedoucí partner M.B.A. LEGAL, k exekucím dochází často zcela zbytečně. Více než třetina dlužníků je nedohledatelná, nevědí jak řešit své problémy, a proto se bojí komunikovat. Problémům s exekucemi lze tedy předejít dohledáním dlužníka a zahájením dialogu, než jej věřitel zažaluje. Podle Vrbeckého k tomu efektivně slouží DebTech – odvětví, které spojuje nejmodernější výpočetní technologie a segment debt collection. M.B.A. Finance je lídrem v inovativní práci s pohledávkami a vyvinula vlastní automatizovaný ICT systém DebThor s prvky strojového učení a umělé inteligence. Některé operace, které dříve dělalo několik specialistů týden s pětinovými výsledky, zvládá program ve zlomku vteřiny.

V praxi to znamená, že DebThor je schopen vyhledat dlužníka, zjistit jeho finanční a sociální situaci. Vyhodnotit jeho bonitu a kredibilitu, podle toho profilovat pohledávky a nastavit jejich řešení. „Když se nám podaří dlužníka dohledat a navázat kontakt, díky DebThoru také víme, koho máte před sebou, můžeme patřičnou formou vést komunikaci a nabídnout mu adekvátní řešení, jak ho zbavit dluhu,“ popsal výhody výkonného software Adam Vrbecký.

„Před čtvrt stoletím, když jsme začínali s inkasem pohledávek, jsme případy dostávali v papírové podobě. Jejich správa byla velice administrativně náročná, vyhledávání dlužníků bylo možné jen fyzicky podle místa bydliště. Pro celé balíky pohledávek jsme postupovali jednotnou metodikou se stejnými pravidly. Neřešilo se stáří, povaha ani osoba dlužníka. Prostě se vymáhalo. Složitě, draze, s relativně nízkou efektivitou,“ zavzpomínal Vrbecký na začátky fungování firmy.

Aby zvýšili efektivitu práce a úspěšnost inkasa, začali v M.B.A. Finance více využívat výpočetní technologie. Od ručně vyplňovaných tabulek v excelu, přes jednoduché databáze s částečnou automatizací některých kroků v inkasních procesech, jako například rozesílání hromadné korespondence, se přesunuli do nové éry DebTech.

Využití moderních technologií samozřejmě celou problematiku pohledávek nevyřeší. Mohou však zabránit už samotnému vzniku dluhů tím, že věřitele upozorní na vysoce rizikové spotřebitele. Mohou zrychlit procesy a zvýšit úspěšnost komunikace s dlužníky. A díky hlubokým analýzám odhalit a popsat skryté vztahy a souvislosti, jak, kde a proč pohledávky vznikají. Tyto poznatky by mohly politikům pomoct nalézt shodu nad finálním zněním novely zákona o exekucích.

Společnost MBA Consult používá cookies ke zlepšení vašich zkušeností. V případě nesouhlasu opusťte stránky.